Zakończenie przejęcia europejskich i chińskich
przedsiębiorstw Corenso przez VPK Packaging Group.

8 maja 2019 r.

W dniu wczorajszym Corex, kluczowy dział VPK Packaging zakończył transakcję przejęcia przedsiębiorstw  Corenso działających na rynkach europejskim i chińskim, jednocześnie tworząc solidne partnerstwo pomiędzy dwoma zorientowanymi na klienta graczami rynkowymi z solidnie udokumentowanymi osiągnięciami.

VPK jest podekscytowane powitaniem Corenso i z radością spogląda na wspólną przyszłość Corex i Corenso jako jednej firmy. Zdecentralizowany model biznesowy, połączony z szerokim zasięgiem geograficznym, będzie nadal wyróżniał nas na rynku. Opierając się na wspólnej kulturze lokalnego upodmiotowienia zorientowanego na klienta, mamy wyjątkową możliwość uczenia się od siebie nawzajem, dzielenia się najlepszymi praktykami i łączenia doświadczeń, talentów i mocnych stron w jedną organizację – powiedział dyrektor generalny VPK Packaging Group, Pierre Macharis.

Kluczową zaletą połączonej działalności są dobrze zbilansowane zdolności produkcyjne tub i tulei tekturowych, zapewniające wymaganą stabilność w celu stałego dostarczania wysokiej jakości produktów i usług oraz dalszego zwiększania ciągłości działania i stabilności dla wszystkich naszych klientów.

O VPK Packaging Group

VPK Packaging Group produkuje opakowania z makulatury i papieru. Główne rynki firmy to żywność i napoje, towary konsumenckie, handel elektroniczny i sektory przemysłowe. W tym roku grupa zamierza osiągnąć obroty w wysokości 1,6 mld euro dzięki integracji z Corenso. Zatrudnienie sięgnie poziomu 6100 pracowników w ponad 65 zakładach produkcyjnych w 20 krajach. Dział produkcji tulei i tub tekturowych generuje obecnie 260 milionów euro lub 16% obrotów grupy, przy całkowitej zdolności przerobowej wynoszącej 285 000 ton. Całkowita zdolność produkcyjna tektury na tuleje odpowiada 300 000 tonom. Więcej informacji na temat naszych działań na stronie www.vpkgroup.com